Městys Malešov - oficiální stránky

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Upozornění

Vloženo: 9. září 2019

Platnost do: 31. října 2019

 

Kontrola režimových opatření v ochranném pásmu I. stupně vodárenských nádrží

 

 

Povodí Labe, státní podnik zajišťuje ve spolupráci s bezpečnostní agenturou Roman Smělík  od 1.9.2019 kontrolu režimových opatření v ochranném pásmu I. stupně vodárenských nádrží Hamry, Křižanovice, Vrchlice, Souš A Josefův Důl. Tato činnost je zaměřena na kontrolu režimových opatření OP I. stupně stanovenou jednotlivými vodoprávními dokumenty (opatření obecné povahy a rozhodnutí), kterými jsou stanovena ochranná pásma výše uvedených vodních zdrojů. Důraz je kladen zejména na zákaz vstupu do ochranného pásma I. stupně vodárenských nádrží a nepovolený lov ryb v těchto územích. ( § 30 odst. 7 a 8, zákona č. 254/2001 Sb.).