Městys Malešov - oficiální stránky

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vloženo: 18. března 2008

Zobrazeno: 15465×

Sbor dobrovolných hasičů

Malešov

-1884-

 

 


Sbor dobrovolných hasičů

Malešov

-1884-

 

 

Dne 21.4.1877 starosta obce Augustin Těšitel, radní Antonín Vepřek, Čeněk Brych, Josef Tříska, František Kopecký, výboři Josef Kurz, Josef Hylas, František Kohout sjenávající s panem Janem Šlechtou, mistrem kominickým z Kutné Hory, smlouvu na vymetání komínů. Dne 17.6.1882 byl obcí projednán a přijat návrh "... by se hlídka v čas žní zařídila v ten smysl, že mají vždycky 4 a sice 2 a 2 občané obec obcházeti". Tehdy se také hodnotí stav obecní stříkačky, voznic na vodu a ostatního k hašení potřebného nářadí.

A to už doba dozrává k slavnému datu založení hasičského sboru v Malešově. Dne 20.2.1884 se sešlo v místním hostinci u pana Zemana 35 občanů s jedinou myšlenkou a jediným bodem programu ustavit v obci organizaci k ochraně životů a majetku obyvatel. Schůzi o osmé hodině večerní zahájil "vřelými" slovy pan měšťanosta Vepřek (tak praví protokol), který byl také zvolen předsedajícím. Za členy pracovního "komité" kromě starosty Vepřka, byli aklamací zvoleni MUDr. Josef Metelka, Václav Váša, František Martinek a Jan Charvát. Shromáždění pak splnomocnilo komitét vypracováním stanov dle vzoru červenopečeckých hasičů. Dne 22.2.1884 komitét svůj úkol splnil a dne 27.2.1884 na schůzi 44 občanů Malešova byly stanovy přečteny, po diskuzi doplněny a schváleny. Předsedou Sboru dobrovolných hasičů byl aklamací zvolen pan Antonín Vepřek, velitelem pan MUDr. Josef Metelka.

Obecní zastupitelstvo Malešova se dne 5.3.1884 jednomyslně usneslo na tom, že "...pokud bude hasičský sbor pozůstávati, jemu stříkačku a veškeré obci malešovsképatřící hasičské náčiní k cvičení a hašení požárů zapůjčí s podotknutím, že se obecní zastupitelstvo kojí tou nadějí, že výše jmenované věci vždy v pořádku a čistotě vždy udržovati budou". Od schůzí nového Sboru a Obecního zastupitelstva byl už jen krok k právní registraci a tak okresní schvalovací výnos z 24.4.1884 pod č.j. 26815 uvádí, že "...v Malešově byl založen Sbor dobrovolných hasičů za účelem chránění životů lidských a majetku při požáru".

Nastaly radostné starosti. Dne 25.8.1884 posílá 37 členů hasičského sboru Obecnímu zastupitelstvu v Malešověžádost o rozebrání staré stříkačky, železo prodat, spodek předělat na káru pod vozici na vodu a zakoupit stroj nový, dvouproudový od firmy František Smekal v Praze, s průměrem "boty" 13 cm. Situace si vyžaduje řešení dalších organizačních záležitostí, jako najmout koňské přístřeží k požárům a cvičením, uskladnění techniky a ostatního protipožárního materiálu a nářadí, střežení bezpečnosti a ohlašování ohně, navazování spolupráce se sousedními obcemi, případně s jejich hasičskými sbory. A tak na výroční schůzi dne 29.3.1885 byli do výboru zvoleni nejen malešovští občané František Klíma, František Martinek a Čeněk Štolba, ale také Josef Vobořil z Polánky, František štěpina z Roztěže a pan Verner z Bykáně. Kolektivními členy Sboru dobrovolných hasičů v Malešově se staly organizace místní Omladiny a Živnostenský spolek. Společenská místnost Sboru byla vyvolena v hostinci pana Václava Váši, kde byla k dispozici odborná literatura a časopis Český hasič. Malešovští řěší dál vše velkorase. Po zvolení místního obvodního lékaře MUDr. Josefa Metelky starostou obce se tento iniciativní občan stávádne 15.8.1887 také prvním předsedou hasičstva tehdy založené župy okresu Kutná Hora a řídí ji téměř 14 let.

Obec podporovala svůj hasičský sbor morálně, osobním zastoupením i finančně. Tak například při příležitosti třetí valné hromadyokresního hasičstva, která se konala 28.září 1889 v Malešově na němž hrály kapely Františka Kmocha z Kolína a pana Kohouta z Křesetic, věnovalo Obecní zastupitelstvo na výlohy s tím spojené 100 zlatých. Každoročně byli jmenováni dva zástupci z Obecního zastupitelstva do výboru Sboru. A tak v zápise čteme jména Josef Patočka, František Pošík, Josef Samek, František Viktora, Josef Moravec, Josef Bauman, Jindřich Nejedlý, Antonín Rais, Václav Pospíšil a další a další.

Galerie